Om os

Lidt mere om os

Vores klubhus ligger på Helsingør’s havn (Nordhavnsvej 2A) hvor vi holder klubaften onsdage kl. 20 – 22. På disse aftener bliver der planlagt den kommende weekends dykninger, hyggesnakket, vist film eller holdt foredrag.

Faciliteter

Aquanaut ejer en 40 fods glasfibermotorbåd med havneplads på midtermolen i Helsingør Nordhavn, desuden ejer vi en gummibåd som bliver brugt til kortere ture og ved undervisning.

I klubhuset er kompressoren til fri brug for klubbens aktive medlemmer. Med den nødvendige uddannelse er det muligt at dykke på Nitrox op til 40 %, blandet på vores kontinuerte blandeanlæg. På længere ture har vi mulighed for at medtage vores rejsekompressor og dekanterings anlæg, således at vi også har nitrox på de længere ture.

I vinterhalvåret råder vi over 5 baner i svømmehallen, torsdag aften fra kl. 20 til 21:30, til undervisning og klubtræning.

Certifikater

Aquanaut er både en CMAS og PADI-klub, dvs. vi har instruktører inden for begge programmer. Begge uddannelser har deres fordele; kontakt os for at høre lidt om forskellene.

Alle nye medlemmer skal dog fremvise en gyldig læge-erklæring samt deltage i førstkommende førstehjælps kursus som klubben arrangerer. Heri er også indlagt små tænkte situationer hvor man lærer at “tackle” situationen uden panikken breder sig.

Dykkerture

Klubben arrangerer normalt dykkerture hver lørdag eller søndag og de ihærdige prøver i sommer halvåret at samle folk til et onsdagsdyk. For turene betaler hvert medlem et startgebyr på 75 kr udgiften til brændstof der fordeles ligeligt mellem deltagende dykkere, for gæstedykkere betales desuden et tillæg på 50 kr. Klubkontigent for aktive medlemmer er 800 kr per Halvårlig som inkluderer fri luft og Nitrox, medlemskab af DSF og abonnement på “Sportsdykkeren”.

Udover vores faste ugentlige ture har vi en årlig tur til Kullen, og så er der tradition for at nogen arrangerer et par længere weekendture med klubbåden i løbet af året, samt en tur til Rødehavet hvert 2. år.

Andre oplysninger

Ønsker du at deltage på en af vores ture, modtage information om klub eller undervisning, er du velkommen til komme forbi en onsdag aften. Alternativt kontakt en fra bestyrelsen. Du kan også tage et kik på vores aktivitetskalender her på nettet.

I sportsdykkerklubben Aquanaut har vi i de senere år oplevet en positiv udvikling med øget interesse for at indgå samarbejder med forskellige organisationer. Klubbens egne aktiviteter er det primære fokus, men oplever også en interesse for eksterne samarbejdspartnere. Vi har nu et samarbejde med Øresundsakvariet, hvor vi bidrager til øget bevidsthed om det marine liv. Vi laver ungdomsarbejde, herunder samarbejde med ungdomsskolen i Helsingør, og arrangere kurser og events for at gøre opmærksom på vores aktiviteter.

Vores arbejde er en del af en ny strategiplan, som dels har til formål at tiltrække nye og yngre dykkere, dels at skabe en solid baggrund for et smidigt generationsskifte i klubben. Vi er i gang med at realisere en ambitiøs strategi, udarbejdet i samarbejde med forbundets udviklingskonsulent. Dette betyder nytænkning på en række områder. Vi arbejder nu mere målrettet mod at komme i kontakt med borgere, som har interesse for dykning. Vores hjemmeside bliver fornyet og opdateret og vil spille bedre sammen med sociale medier.