Sportsdykkerklubben Aquanaut blev stiftet i 1965, og er således en af Danmarks ældste klubber. I dag er vi en aktiv klub med 80 medlemmer. Aquanaut er medlem af Dansk Sportdykker Forbund som er medlem af den verdensomspændende organisation CMAS (Confedeation Mondiale des Acitivites Subaquatiques ) stiftet i Frankrig af bl.a. Jacques-Yves Cousteau.

Alle er velkomne

Vores klubhus ligger på Helsingør's havn (Nordhavnsvej 2A) hvor vi holder klubaften onsdage kl. 20 - 22. På disse aftener bliver der planlagt den kommende weekends dykninger, hyggesnakket, vist film eller holdt foredrag.

Faciliteter

Aquanaut ejer en 40 fods glasfibermotorbåd med havneplads på midtermolen i Helsingør Nordhavn, desuden ejer vi en gummibåd som bliver brugt til kortere ture og ved undervisning. I klubhuset er kompressoren til fri brug for klubbens aktive medlemmer. Med den nødvendige uddannelse er det muligt at dykke på Nitrox op til 40 %, blandet på vores kontinuerte blandeanlæg. På længere ture har vi mulighed for at medtage vores rejsekompressor og dekanterings anlæg, således at vi også har nitrox på de længere ture. I vinterhalvåret råder vi over 5 baner i svømmehallen, torsdag aften fra kl. 20 til 21:30, til undervisning og klubtræning.

Certifikater

Aquanaut er en CMAS-klub, og klubben tilbyder uddannelse indenfor CMAS-programmet.
Klubben accepterer dykkere fra andre forbund/organisationer med et start uddannelsesniveau svarende til CMAS et stjernet. Alle nye medlemmer skal dog fremvise en gyldig læge-erklæring samt deltage i førstkommende førstehjælps kursus som klubben arrangerer. Heri er også indlagt små tænkte situationer hvor man lærer at "tackle" situationen uden panikken breder sig.

Dykkerture

Klubben arrangerer normalt dykkerture hver Lørdag eller Søndag og de ihærdige prøver i sommer halvåret at samle folk til et onsdagsdyk. For turene betaler hvert medlem et startgebyr på 75 kr udgiften til brændstof der fordeles ligeligt mellem deltagende dykkere, for gæstedykkere betales desuden et tillæg på 50 kr. Klubkontigent for aktive medlemmer er 800 kr per Halvårlig som inkluderer fri luft og Nitrox, medlemskab af DSF og abonnement på "Sportsdykkeren".

Udover vores faste ugentlige ture har vi en årlig tur til Kullen, og så er der tradition for at nogen arrangerer et par længere weekendture med klubbåden i løbet af året, samt en tur til Rødehavet hvert 2. år.

Andre oplysninger

Ønsker du at deltage på en af vores ture, modtage information om klub eller undervisning, er du velkommen til komme forbi en onsdag aften. Alternativt kontakt en fra bestyrelsen. Du kan også tage et kik på vores aktivitetskalender her på nettet.